Návrat metafyziky?

Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století

Martin Nitsche, Prokop Sousedík, Martin Šimsa a kol.

Kolektivní monografie kantovsky, fenomenologicko-hermeneuticky, analyticky, psychoanalyticky i pragmaticky píšících českých autorů, která zkoumá diskusi o metafyzice v kantovské a pokantovské kritice metafyziky, v Heideggerově a fenomenologické tematizaci konce metafyziky a ontoteologie, v oživení metafyzických otázek v analytické filosofii a v současné postmetafyzické diskusi.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Návrat metafyziky?
vyšlo: 15. listopadu 2010
spoluvydavatel: Filosofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
548 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-327-8
168 Kč zakoupit