Proti útlaku a nadvládě

Transnacionální výzvy politické a feministické teorii

Iris Marion Young

Kniha je reprezentativním souborem textů Iris Marion Young, významné americké sociální a politické filosofky. Publikace se věnuje hlavním tematickým oblastem, jimiž se Young zabývala: reflexe individuální a skupinové konstituovanosti, teorie demokracie, lokální a globální spravedlnost, koncept strukturálních nerovností, feministická filosofie.

 

Recenze:
Ľubica Kobová, "Iris Marion Young: Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorie", in: FILOZOFIA 2011/5
Karolína Černá, "Iris Marion Young: Proti útlaku a nadvládě", in: Filosofický časopis 2011/3

 

Publikace byla vyprodána.

 

 

publikace Proti útlaku a nadvládě
vyšlo: 14. prosince 2010
překlad: Zuzana Uhde
258 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-341-4
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 37