Impulsy Kantovy etiky

Kant – Bolzano – Brentano

Vlastimil Hála

Autor sleduje v tradičních souvislostech impulsy Kantovy praktické filosofie, především jeho pojetí významu mravní zkušenosti člověka a svébytnosti poznání v praktické sféře. Zaměřuje se především na to, jak se s podněty Kantovy praktické filosofie vyrovnávali Bernard Bolzano a Franz Brentano, zamýšlí se i nad aktuálním významem etických koncepcí všech těchto myslitelů.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Impulsy Kantovy etiky
vyšlo: 1994
120 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-061-7
30 Kč zakoupit