Myslitel Karel Kosík

Marek Hrubec, Miroslav Pauza, Josef Zumr

Prof. Karel Kosík (1926–2003) byl jedním z nejvýznamnějších českých filosofů. Jeho proslulá kniha Dialektika konkrétního byla z českých filosofických prací 20. století přeložena do nejvíce jazyků a vzbudila velké diskuse. Uznání si získala jak v akademické sféře, tak i v širším politicko-kulturním kontextu.
Myšlenkový odkaz Karla Kosíka zůstává stále živý a jeho sociální kritika je dnes opět aktuální. V souboru šestnácti příspěvků českých filosofů, historiků a publicistů lze nalézt nejen odborné studie věnované různým tématům Kosíkova díla, ale i osobněji laděné vzpomínkové črty.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

 

Recenze:

Jakub Trnka, "Marek Hrubec - Miroslav Pauza - Josef Zumr a kol.: Myslitel Karel Kosík", in: Filosofický časopis 2011/5

publikace Myslitel Karel Kosík
vyšlo: 21. července 2011
332 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-354-4
116 Kč zakoupit