(In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European History

Petr Hlaváček a kol.

Collegium Europaeum uspořádalo 18. června 2009 ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky mezinárodní konferenci „(In)tolerance v evropských dějinách“. Ta se konala v Liechtensteinském paláci v Praze, a to u příležitosti 400. výročí vydání tzv. Rudolfova Majestátu, slavnostně podepsaného Rudolfem II. dne 9. července 1609. Rudolfův Majestát představuje jeden z nejvýznamnějších dokumentů evropských církevně-politických dějin raného novověku. Hlavním výsledkem konference je tato kolektivní monografie, kterou Collegium Europaeum připravilo jako třetí svazek své ediční řady Europaeana Pragensia.

Publikace byla vyprodána.

publikace (In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European History
vyšlo: 1. prosince 2011
spoluvydavatel: FF UK
235 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-356-8
edice: Europaeana Pragensia / svazek 3