Z evolučního hlediska

Pojem evoluce v současné filosofii

Vladimír Havlík, Tomáš Hříbek a kol.

První česká publikace, která systematicky mapuje vliv moderní evoluční teorie na klíčové oblasti filosofie – filosofii vědy a mysli, etiku a teorii poznání. Obecněji se kniha řadí do proudu současného filosofického naturalismu, ačkoli autoři nezaujímají vůči naturalismu vždy stejné postoje.
První dvě kapitoly publikace se týkají filosofie vědy a jejich cílem je vyjasnění vědeckého statusu darwinistické teorie evoluce: T. Hříbek srovnává evoluční teorii s různými formami kreacionismu a V. Havlík analyzuje formy univerzálních principů evoluce. Ve druhé části se J. Hvorecký věnuje pokusům o naturalizaci mentálních stavů, zatímco T. Hříbek zkoumá předpoklady a důsledky darwinistických koncepcí etiky. Studie J. Noska a Z. Parusnikové v posledním oddílu knihy mapují současné evoluční teorie poznání, které sdílejí naději, že náš nárok na objektivní poznání lze podpořit přihlédnutím k evoluční historii tohoto poznání, případně poznávacích schopností.

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah knihy
Úvod
Summary

publikace Z evolučního hlediska
vyšlo: 19. prosince 2011
338 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-358-2
118 Kč zakoupit