Filosofická revue (1929-1948)

Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů

Helena Pavlincová (ed.)

Helena Pavlincová zpracovala bibliografii odborného čtvrtletníku, který vydávali dominikáni v Olomouci. Přehled je ohraničen roky 1929 – 1948, kdy vyšlo pod redaktorským vedením Metoděje Habáně (1899 – 1948), celkem 16 ročníků – s vynucenou přestávkou v době války.
Filosofická revue představovala velký přínos díky celé řadě hodnotných příspěvků z filosofie a teologie s přirozenými přesahy do etiky, estetiky, logiky, psychologie a sociologie náboženství, pedagogiky, historie umění a přírodních věd. Kromě autorů z redakčního okruhu či přátel Metoděje Habáně, najdeme mezi přispěvateli také evropské filosofy a teology z Francie, Polska nebo Německa.

 

Publikace byla vyprodána.

publikace Filosofická revue (1929-1948)
vyšlo: 1994
spoluvydavatel: Ústav religionistiky FF MU Brno
208 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-054-4