Athletae Christi

Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací

Petr Kitzler

Cílem knihy je poprvé uceleně představit české odborné veřejnosti jeden z prvních latinsky psaných raně křesťanských hagiografických textů, slavné Umučení svatých Perpetuy a Felicity (Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis), a zejména jeho recepci v písemnictví rané církve, a to od doby jeho sepsání na počátku 3. století po století páté, kdy v dílech Aurelia Augustina a jeho pokračovatelů zájem o tento spis vrcholí. Toto vyprávění obsahovalo řadu revolučních či potenciálně podvratných prvků, jež byly v rozporu s dobovými sociálními i teologickými konvencemi. S průběhem doby tak byla stále častěji pociťována potřeba normalizovat tyto aspekty původního textu, díky nimž sice získal svou proslulost, ale jež v nových dobových historických i teologických kontextech pozvolna přestaly odpovídat měnícímu se ideálu svatosti. Kniha, již lze na obecné úrovni chápat rovněž jako sondu do způsobu, jak se v průběhu doby měnil koncept svatosti ruku v ruce se změněnou nábožensko-historickou situací a jak na tuto změnu reagovaly církevní autority, je doprovozena českým překladem všech Augustinových i pseudo-Augustinových kázání na svátek obou mučednic.


Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Summary
Předmluva
Obsah knihy

 

Recenze:

Pavel Spunar, Eva Stehlíková, Dva pohledy na novou monografii o raně křesťanské hagiografii, in: Listy filologické/Folia philologica, 136/2013/1-2
Jiří Žůrek, Petr Kitzler: Athletae Christi, in: Filosofický časopis, 3/2013

publikace Athletae Christi
vyšlo: 17. prosince 2012
232 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-380-3
73 Kč zakoupit