Syntetické apriori

Hynek Janoušek, Vojtěch Kolman (eds.)

Když Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí problém „Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?“, odkázal následujícímu filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a kontroverzí. Rozsáhlá antologie 34 textů, jejichž autory jsou významní světoví filosofové a k níž napsal úvod Vojtěch Kolman, mapuje základní postoje k této otázce s důrazem na rozmanité proudy filosofie 20. století.

 

Ukázky z knihy (v pdf):
Summary
Obsah knihy

publikace Syntetické apriori
vyšlo: 14. ledna 2013
636 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-385-8
445 Kč zakoupit