Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách

5. století před Kristem až 7. století po Kristu. Komentovaný katalog nálezového fondu

Jiří Militký

Kniha představuje zpracování tématu nálezů antických mincí na českém území a podává nový komentovaný katalog těchto nálezů. Díky této pramenné základně je možné nově shrnout základní poznatky o jednotlivých etapách, jakož i hlavní tendence importu antických mincí do českých zemí. Nejdůležitější z okruhu otázek spojených s antickým mincovním importem je otázka funkce antických mincí v barbariku. Je zjevné, že mince zde sloužily nejen jako zdroj drahých kovů či jako ozdoby, nýbrž také jako skutečná platidla.

publikace Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách
vyšlo: 15. srpna 2013
386 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-390-2
edice: Monumenta Numismatica / svazek 2
965 Kč zakoupit