Sekulární věk

Dilemata moderní společnosti

Charles Taylor

Co to znamená, když řekneme, že žijeme v sekulární době? V odpovědi na tuto otázku Charles Taylor dokládá, jakým zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo postavení náboženství v západních společnostech.

Český překlad vybraných kapitol Taylorova rozsáhlého díla ukazuje historický vývoj sekulárních aspektů moderní doby a objasňuje, jak se tyto změny promítají do naší současnosti a jaké důsledky to s sebou nese.

Charles Taylor (1931) je jedním z nejvýznamnějších filosofů a sociálních vědců současnosti. Působil ve Velké Británii, Kanadě a USA, zejména na Oxfordské universitě (profesor sociální a politické teorie), na McGillově universitě (filosofie a politologie) a na Northwesternské univerzitě (filosofie a právo). Od roku 1986 je rovněž čestným členem Americké akademie umění a věd.


Publikace byla vyprodána.

 

Ukázky z knihy (v pdf):
Summary 
Předmluva
Obsah

publikace Sekulární věk
vyšlo: 15. září 2013
překlad: Tomáš Chudý, Ondřej Štěch
562 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-393-3
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 46