Heresis seminaria

Pojmy a koncepty v bádání o husitství

Pavlína Rychterová, Pavel Soukup (eds.)

Sborník úvah a studií věnovaných klíčovým pojmům a koncepcím, s nimiž pracuje mezinárodní bádání o husitství. V jednotlivých esejích se autoři zamýšlejí nad tím, do jaké míry lze na husitské období aplikovat terminologii sousedních historických a sociálněvědných oborů, např. novověké termíny reformace a revoluce. Rovněž zkoumají vztah husitství k jevům a procesům jako hereze, chiliasmus či konfesionalizace. Cílem několika pramenných studií z oboru církevních dějin doby velkého schismatu je obohatit výzkum předpokladů husitství.

publikace Heresis seminaria
vyšlo: 15. září 2013
284 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-394-0
165 Kč zakoupit