Rilke, svědek spirituálního života

Gabriel Marcel

Kniha přináší dvě závěrečné kapitoly díla Homo viator, v nichž Marcel uvádí  Rilkeho poezii do kontextu se svou filosofií poutnictví, kterou pojímá jako směřování z viditelného do neviditelného. Duše se takovýmto „přesídlením“  vrací z „exilu“ do „vlasti“. Pod vlivem  „vysušující techniky“  se však smrt stává „brutálním faktem připomínajícím rozpad nějakého zařízení“. Neosókratik Marcel nás vyzývá, abychom znovu vstoupili na nekonečnou cestu k tajemství bytí i smrti.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Úvod
Obsah knihy

publikace Rilke, svědek spirituálního života
vyšlo: 21. prosince 2013
překlad: Peluška Bendlová
68 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-398-8
edice: Parva philosophica / svazek 21
54 Kč zakoupit