Zrod vedy ako lingvistická udalosť

Galileo, Descartes a Newton ako tvorcovia jazyka fyziky

Ladislav Kvasz

Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z detailní analýzy jazyka vědy. Na příkladu fyzikálních děl Galilea Galileiho, René Descarta a Isaaca Newtona se ukazuje, že významné vědecké objevy jsou často spojeny se zásadní změnou jazyka. Tyto změny se týkají vztahu jazyka a experimentální praxe, sémantiky a syntaxe. Ve svém úhrnu dosáhly tyto významné změny stupně, který nás opravňuje mluvit o zrodu vědy jako o lingvistické události.

Ve slovenském jazyce.

 

Ukázky z knihy (v pdf):
Summary
Předmluva
Obsah knihy

publikace Zrod vedy ako lingvistická udalosť
vyšlo: 21. prosince 2013
304 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-397-1
295 Kč zakoupit