Codex Přemyslaeus

Regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 / Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400

Ivan Hlaváček (ed.)

Kniha Ivana Hlaváčka, předního znalce lucemburské epochy, zpřístupňuje výpisy z register dvorské kanceláře českého a římského krále Václava IV. (1378–1419). Celkem 335 písemností let 1397–1407 se zachovalo v tzv. Codexu Přemysleus, nalezeném na konci 18. století v Přemyšlu a nyní chovaném v pražské Národní knihovně. Soubor je cenný nejen tím, že původní dvorská registra zanikla, ale i díky absenci příslušného václavského svazku ediční řady Regesta imperii.

V německém jazyce.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

 

 

publikace Codex Přemyslaeus
vyšlo: 21. prosince 2013
326 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-400-8
edice: Archiv český / svazek 39
275 Kč zakoupit