Za hranicemi tváře

Levinas a socialita

Jan Bierhanzl, Karel Novotný (eds.)

Předmětem tohoto mimořádného čísla Filosofického časopisu je Levinasovo pojetí sociality, kterou autoři neredukují na etický vztah k druhému, jak je Levinas běžně vykládán, ale snaží se ji chápat šířeji, také jako vztah erotický a politický. Etická odpovědnost, s níž je důraz Levinasovy filosofie spojován, je u něj neodmyslitelně spjata s obhajobou subjektivity, kterou Levinas vyzdvihuje v kritickém dialogu jak se svými učiteli, zakladateli fenomenologie, tak s tradicí evropské filosofie a se svými současníky.

publikace Za hranicemi tváře
vyšlo: 6. února 2015
164 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-428-2
120 Kč zakoupit