Justice and Recognition

On Axel Honneth and Critical Theory

Marek Hrubec, Nythamar de Oliveira, Giovani Saavedra, Emil Sobottka (eds.)

Kniha se zaměřuje na dva významné koncepty teorie společnosti: spravedlnost a uznání, především sociální spravedlnost a sociální uznání. Rozebírá jejich význam, jejich vzájemný vztah a jejich společenské, právní a globální aspekty. Ukazuje, že tradiční teorie a praxe zahrnují vážné deficity v oblasti spravedlnosti a uznání a nabízí alternativní přístupy z hlediska kritické teorie společnosti. Kniha analyzuje, jakou zásadní roli hraje uznání v kritické teorii zneuznání Axela Honnetha.

Anglicky.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Justice and Recognition
vyšlo: 30. dubna 2015
spoluvydavatel: PUCRS, Porto Alegre
458 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-435-0
495 Kč zakoupit