Je třeba zavrhnout liberalismus?

K jednomu problému modernity

Ondřej Lánský

Je možné liberální politiku obohatit o prvky vycházející z neevropských vyjádření odporu proti nespravedlnosti a utrpení? Pokud ano, tak jak a o které? Není potenciálním řešením politické a do jisté míry i morální krize současnosti právě otevření se podnětům podrobených národů a společností z dob kolonizace? Odpovědi na tyto otázky se snaží nalézt předkládaná publikace.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Summary
Úvod
Obsah knihy

publikace Je třeba zavrhnout liberalismus?
vyšlo: 7. prosince 2015
220 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-439-8
195 Kč zakoupit