Sedmkrát z logiky a metodologie vědy

Artikulace – Axiomatizace – Demarkace – Explanace – Formalizace – Instrumentalizace – Matematizace

Vladimír Havlík (ed.)

Mimořádné číslo Filosofického časopisu se soustřeďuje na sedm následujících otázek z logiky a metodologie vědy: Je-li neurčitost objektivní vlastností reality, lze tuto neurčitost axiomatizovat v logice jazyka? Označují matematické symboly nějaké existující matematické entity nebo jsou předměty teorie čísel opět jenom znaky? Vysvětluje vůbec něco věda, a pokud ano jaké jsou podmínky vědeckého vysvětlení? Uplatňuje se Popperův falsifikacionismus jako praktická metodologie vědy a jaké strategie volí Popperovi žáci při jeho obhajobě? Jak je možné, že matematika jako neempirická věda je tak zázračně aplikovatelná na zkušenostní svět? Je instrumentální realismus novou a plodnou koncepcí pro sjednocení vědy? Je vztah mezi realitou a jazykem artikulovatelný a lze pohlížet na jazyk jako na systém jazykových instrumentů?

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Sedmkrát z logiky a metodologie vědy
vyšlo: 13. ledna 2016
154 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-440-4
120 Kč zakoupit