Acta Comeniana 28

Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

Svazek přináší kromě recenzní rubriky šest studií, které se týkají intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle diskusí humanistických učenců o biblickém překladu se zabývají logikou Petra Crockaerta, konceptualizací přírody v pansofickém díle J. A. Komenského, představami učenců 17. století o analogickém pohybu mořských vod a tělesných tekutin, výkladem knihy Genesis u Valentina Weigla či vlivem rosenkruciánství a učení Jakoba Böhma na koloniální projekty pietistických osadníků v Pensylvánii.

V angličtině a němčině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah

publikace Acta Comeniana 28
vyšlo: 7. března 2016
201 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-445-9
edice: Acta Comeniana / svazek 28
260 Kč zakoupit