Darwinovská levice

Politika, evoluce a spolupráce

Peter Singer

V průkopnické a čtivé Darwinovské levici předkládá patrně nejznámější filozof současnosti, Peter Singer, řadu argu­mentů, s jejichž pomocí dokazuje nutnost radikální revize, jíž musí projít politická levice, aby překonala svoje zastaralé chápání lidské přirozenosti. Na její cestě k dosažení společenských a politických cílů jí podle něj mohou posloužit právě poznatky moderní evoluční teorie. Darwinovská levice, tvrdí Singer, bude i nadále na straně chudých a utlačovaných, bude však lépe vybavena, aby porozuměla fungování společenských a ekonomických změn a mohla reálně zlepšit situaci znevýhodněných.

 

 

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah knihy
Úvod

publikace Darwinovská levice
vyšlo: 21. června 2016
překlad: Denis Kostomitsopoulos
100 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-454-1
edice: Dnešní svět / svazek 1
100 Kč zakoupit