Scriptores regni Bohemiae / Spisovatelé Království českého I, A–B

Johann Peter Cerroni

Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753–1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s konceptem historia litteraria. Do svého slovníku, který tvoří celkem 24 abecedně řazených svazků, zařadil Cerroni všechny jemu známé vzdělance Českého království. Protože doufal v přijetí díla i mimo jazykově české či německé oblasti, zvolil jako jazyk své práce latinu. Ačkoli byl Cerroni za svého života ve světě učenců respektován a svými kolegy nabádán, aby výsledky své historické práce publikoval, k jejich vydání nakonec nedošlo. První svazek edice Cerroniho slovníku učenců zpřístupňuje dva počáteční díly práce. Na zpracování hesel se podílejí latinisté, germanisté, bohemisté a hebraista, kteří edici opatřili textově-kritickým aparátem a výkladovými poznámkami a přeložili latinské biogramy učenců do češtiny.

 

Svazek je možné zakoupit i v balíčku se zbylými dvěma vydanými díly za zvýhodněnou cenu.

 

Recenze:

Erika Juríková, Odkrývanie českých literárnych dejín v podobe sprístupnenia Cerroniho rukopisného diela Spisovatelia Král'ovstva českého, Fons Tyrnaviensis VIII, s. 204–205

 

publikace Scriptores regni Bohemiae / Spisovatelé Království českého I, A–B
vyšlo: 30. listopadu 2016
překlad: Martin Svatoš a kol.
498 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-448-0
320 Kč zakoupit