Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně–Popůvkách

Pavel Kouřil, Vlastimil Novák, Lukáš Richtera, Jan Videman, Martin Zmrzlý

Depot zlomkového stříbra z Kojetína-Popůvek obsahuje 150 zlomků islámských mincí a jeden celý dirham, 54 celých západoevropských denárů a 77 jejich zlomků, 2 celé a 16 zlomků stříbrných šperků. Publikace přináší detailní katalog nálezu, včetně analýz kovu. Textová část z pohledu jednotlivých autorů depot vřazuje do středoevropského kontextu a sleduje vazby na raně středověký dálkový obchod se stříbrem.

publikace Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně–Popůvkách
vyšlo: 6. prosince 2016
208 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-463-3
edice: Monumenta Numismatica / svazek 3
400 Kč zakoupit