VIA MEDIA

Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin

Petr Hlaváček, David R. Holeton, Peter Morée, Jaroslav Pánek

Kniha vychází jako 8. svazek ediční řady Europaeana Pragensia, a to u příležitosti
85. narozenin Zdeňka V. Davida, významného českoamerického historika zabývajícího se problematikou české reformace a českých intelektuálních dějin. Jednotlivé studie této kolektivní monografie se věnují českému teologickému a filosofickému myšlení pozdního středověku a raného novověku, stejně jako otázkám církevně-politickým, spirituálním a obecně kulturním. Autory a autorkami publikace jsou Jan Baťa, Eliška Baťová, Martin Dekarli, Ota Halama, Petr Hlaváček, David R. Holeton, Pavel Kolář, Peter Morée, Frederik Pacala, Ota Pavlíček, Jaroslav Pánek a Martina Šárovcová.

publikace VIA MEDIA
vyšlo: 14. prosince 2016
165 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-455-8
edice: Europaeana Pragensia / svazek 8
190 Kč zakoupit