Mezi filosofií a poezií

Zdeněk Mathauser

Autor vychází ze svých starších prací na pomezí filosofie, estetiky a poetiky. Jeho hlavní filosofický zájem se vždy upínal k Husserlově fenomenologii, v oblasti literární vědy tíhne především k poezii. V prvních dvaceti letech 20. století tvořily fenomenologie a poezie dobovou paralelu. Ve stejné době, kdy do evropské filosofie pronikala fenomenologie, objevily se v umění kubismus a kubofuturismus, které byly výtvarnou a slovesnou paralelou "platónské" stránky fenomenologie (tj. hledání ryzích podstat předmětů, ale naopak zdůraznění velkých ploch a vidění předmětu ze všech stran).

Publikace byla vyprodána.

publikace Mezi filosofií a poezií
vyšlo: 1995
143 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-067-6