Numismatický sborník 31 (č. 1)

Jiří Militký (ed.)

První číslo 31. ročníku přináší zajímavé studie, které například hodnotí nálezy římských mincí ze sbírky J. Kytlicy deponované v brněnském muzeu, informují o nalezených mincích na polském či rakouském území. Již tradiční rubrika o nalezených mincích na českém území čtenáře například informuje o depotech grošů z doby Jana Lucemburského a Václava IV., o nálezu pražského groše Vladislava Jagellonského na Lounsku a Jihlavsku. Přehled všech příspěvků uvádíme níže:

Studie:

Dagmar Kašparová: Drobné nálezy římských mincí ze sbírky Jaroslava Kytlicy uložené v Moravském zemském muzeu; Paweł Milejski – Łukasz Sroka – Roksana Wawrzczak: Część skarbu brakteatów krzyżackich spod Opawy; Barbara Butent-Stefaniak – Elżbieta Baran: Monety jagiellońskie w zbiorach Zakładu narodowego im. Ossolińskich; Paweł Milejski – Roksana Wawrzczak – Dzmitry Huletski: Grosze praskie Karola IV i Wacława IV oraz półgrosze Władysława Jagiełły ze skarbu z Hniewania na Podolu; Ondřej Černohorský: Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagellonského – typ Hásková XIX; Johannes Hartner: Denare aus Aquileia in Münzfunden des Mittelalters und der Neuzeit; Hubert Emmerig – Antonio Manuel Henares Sevilla: Ungarische Denare von Matthias Corvinus bis Ferdinand I.: ein neuer Hortfund aus Niederösterreich – ein Vorbericht.

Nálezy mincí na území České republiky:

Lenka Militká – Zdeněk Šámal: Nález antoninianu císaře Traiana Decia u Lipan (okr. Kolín); Hana Pátková – Petr Jenč – Vladimír Peša: Depot pražských grošů Jana Lucemburského z Krompachu (okr. Česká Lípa); Hana Pátková – Petr Jenč – Vladimír Peša: Depot pražských grošů Václava IV. z Kravař (okr. Česká Lípa); Ondřej Černohorský – Jaroslav Havrlant – Lukáš Richtera – Martin Zmrzlý: Dvě středověká falza z nálezu u Loun; Vojtěch Brádle: Doplněk k nálezu mincí z Radče (okr. Trutnov); Ondřej Černohorský – Jaroslav Havrlant – Lukáš Richtera: Nález pražského groše Vladislava II. Jagellonského na k. ú. Markvarec u Hřivic (okr. Louny); Ondřej Černohorský – Radim Gonda: Nález dvou haléřů Ludvíka Jagellonského u Bílého Kamene (okr. Jihlava); Ondřej Černohorský – Radim Gonda: Nález pražského groše Vladislava II. Jagellonského u Rantířova (okr. Jihlava); Marek Budaj: Zaujímavá chyborazba uhorského denára Vladislava II. z Náměšti na Hané (okr. Olomouc); Vojtěch Brádle: Drobný nález novověkých mincí z Úpice (okr. Trutnov).

V češtině, slovenštině a polštině.

 

Kompletní kniha zdarma (v pdf):

E-kniha

publikace Numismatický sborník 31 (č. 1)
vyšlo: 1. prosince 2017
159 stran, brožovaná
ISBN 987-80-7007-492-3
edice: Numismatický sborník / svazek 31
271 Kč zakoupit