Česká otázka a dnešní doba

Aleš Prázný, Jan Svoboda (eds.)

Kniha zabývající se Masarykovou Českou otázkou neznamená pouze historizující návrat do minulosti. Otázka po smyslu české existence, jíž Masaryk oslovoval společnost v devadesátých letech 19. století, se v naší radikálně proměněné, a přece podobné současnosti zdá zneklidňující a problematická: Představuje dnes ještě aktuální téma? Česká otázka je podle Masaryka otázkou humanitní, a v tomto smyslu je nutné ji chápat jako stálou konfrontaci mezi tím, jak žijeme, a ideálem, jemuž se naše skutečnost vzpírá. Publikace je svou povahou interdisciplinární; příspěvky zahrnují rozmanité humanitní, společenskovědné i přírodovědné obory, jejichž autoři se zamýšlejí nad povahou české otázky v současnosti a v dějinách.

 

Recenze:

Luděk Sekyra, "Návraty české otázky", Lidové noviny, Česká pozice 9. 6. 2018

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Předmluvy
Titulní list
Obsah
Summary

 

K dispozici je ovšem také jako e-kniha ve formátech e-pub, mobi a PDF.

 

publikace Česká otázka a dnešní doba
vyšlo: 2. února 2018
648 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-505-0
320 Kč zakoupit