Kant a Husserl o zkušenosti

Jakub Trnka

Kniha se zaměřuje na teorii zkušenosti u Immanuela Kanta a Edmunda Husserla, dvou velkých postav novověké západní filosofie. Ačkoli jde o dva klasické myslitele, kteří svou vlastní filosofickou pozici označovali shodně jako „transcendentální idealismus“, bylo pokusů o jejich systematické srovnání v dosavadní literatuře učiněno zatím jen minimum. Kniha je proto významným příspěvkem nejen k této dosud málo zpracované problematice, ale také k tématu transcendentalismu ve filosofii obecně.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Summary
Obsah
Předmluva

publikace Kant a Husserl o zkušenosti
vyšlo: 28. března 2018
350 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-511-1
275 Kč zakoupit