Kantova teorie estetiky

Studie k dějinám filosofie 18. století (2. vydání)

Vlastimil Zátka

Publikace představuje aktuální význam některých částí Estetiky Immanuela Kanta, jež tvoří významný historický předěl mezi osvícenstvím a nastupující romanticko-estetizující interpretací světa. V. Zátka zdůrazňuje mimořádný význam Kantovy práce pro dějiny filozofie. Studiu jeho estetiky přikládá význam v pochopení skrytých souvislostí procesu utváření novodobé metafyziky subjektu a s ní spojeného způsobu filozofického myšlení.
Rozborem zahraniční, především německy psané odborné literatury, přináší autor v českém prostředí první ucelenou práci umožňující pochopení vlastního významu Kantovy teorie estetiky v kontextu soudobého filozofického myšlení.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Kantova teorie estetiky
vyšlo: 1995
160 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-071-4
43 Kč zakoupit