Etika klimatické změny

Co je a co není správné ve světě, který se otepluje

James Garvey

Etika klimatické změny vyšla původně sice již v roce 2008, takže by se mohlo zdát, že ve světle nových poznatků musela zastarat. Garveyho kniha však není v první řadě souborem faktů o změně globálního klimatu a vlivu člověka na ni, ale filosofickým dílem, jež pojímá dané téma jako morální problém. To znamená, že některé faktické informace, jež Garvey uvádí, je třeba ve světle nových poznatků aktualizovat, ale filosofický obsah jeho knihy a návrhy na řešení situace jsou nejen stále platné, nýbrž vyznívají nyní naléhavěji než před deseti lety. O existenci klimatické změny a vlivu člověka na ni lze totiž dnes pochybovat ještě méně než tehdy, avšak lidstvo mezitím udělalo pro řešení ekologické krize žalostně málo a vyhlídka na katastrofu nabyla ještě reálnějších obrysů. Vzhledem k tomu, že téma se tak či onak týká nás všech, je rovněž záslužné, že James Garvey napsal svou knihu velmi přístupným stylem.

Publikace byla nominována na Ceny Nakladatelství Academia v kategorii překlad vědecké nebo populárně naučné práce.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Titulní strany
Obsah

 

K dispozici také jako e-kniha ve formátech e-pub, mobi a PDF.

 

 

publikace Etika klimatické změny
vyšlo: 3. prosince 2018
překlad: Alžběta Vargová
275 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-554-8
edice: Dnešní svět / svazek 5
195 Kč zakoupit