Josef Winternitz a teorie relativity

Slavomil Strohs

Filosof Josef Winternitz (1896 – 1952) se díky studiu filosofie a fyziky na pražské německé univerzitě v Praze mohl věnovat stručnému výkladu základní myšlenky teorie relativity. Winternitz zde zpracoval své rozhovory s profesorem Einsteinem o principiálních otázkách teorie relativity, které společně vedli při svém pobytu v Berlíně. Winternitz se rozhodl vyložit základní myšlenky speciální a obecné teorie relativity, ačkoliv už existovalo několik výborných popularizací, protože byl přesvědčen, že přichází z takového hlediska, které bude jasnější než z bezprostředních fyzikálních výkladů – z hlediska gnoseologického, z hlediska teorie poznání.
Kniha postihuje stručný nástin faktů týkajících se Winternitzova přístupu k problematice teorie relativity a Einsteinovy reakce na jeho práci.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Josef Winternitz a teorie relativity
vyšlo: 1995
56 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-070-6
20 Kč zakoupit