Materiály k teorii elit a k její kritice

Od klasiků do sedmdesátých let 20. století

Ondřej Lánský, Lubomír Sochor (eds.)

V kontextu rostoucích společenských nerovností a politické nestability s tím spojené se objevují otázky, zda a do jaké míry jsou za tento vývoj zodpovědné elity. Čtenáři se dostává do rukou sborník vybraných pasáží klasických textů z přelomu 19. a 20. století (Gaetana Moscy, Vilfreda Pareta a Roberta Michelse), příspěvků autorů, kteří na teorii elit navázali (Karla Mannheima, Jamese Burnhama ad.), včetně pokusů o kritiku teorie elit (György Lukács, Thomas Bottomore a jiní). Tato kniha dále mapuje etapu vývoje teorie elit od druhé světové války přibližně do sedmdesátých let 20. století a dává nahlédnout do zkoumání sociálních nerovností a hierarchií. Svým způsobem představuje alternativní přístup či doplněk k marxistické třídní analýze.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Titulní strany
Obsah
Úvod
Summary

publikace Materiály k teorii elit a k její kritice
vyšlo: 14. prosince 2018
393 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-552-4
edice: Emancipace a kritika / svazek 2
295 Kč zakoupit