Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské

Kamil Boldan, Jan Hrdina (eds.)

Sedmero příspěvků nahlíží na osudy knihtisku v zemích Koruny české od konce 60. let 15. století. Autoři sledují rozdílné využití nového typografického média v komunikaci, církevní správě, liturgickém provozu nebo devoční praxi dominantní utrakvistické i menšinové katolické konfese, s přihlédnutím k polemikám s Jednotou bratrskou a raně reformační publicistikou. Jejich sondy zostřují obraz utrakvismu, který si až do 20. let 16. století udržoval od tištěných novinek jistý odstup, na rozdíl od receptivnějšího prostředí katolické církve.

publikace Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské
vyšlo: 5. února 2019
208 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-559-3
edice: Colloquia mediaevalia Pragensia / svazek 19
190 Kč zakoupit