Idea strukturální demokracie

Politická filosofie na principu respektu k Řádu skutečnosti

Miroslav Pauza

Kniha se zaměřuje na diskurs o demokracii ve 20. století, především se věnuje ideji strukturální demokracie z hlediska politické filosofie. Jejím stěžejním motivem je komparace dvou soustav: politické koncepce T. G. Masaryka a sociální a politické koncepce zakladatele české funkcionalistické strukturální filosofie Josefa Ludvíka Fischera. Tato komparace je vysvětlována v souvislostech českých a světových filosofických a politických koncepcí, literární kritiky a literatury.

Miroslav Pauza byl vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Dlouhodobě se zaměřoval na téma knihy a patřil k jeho největším znalcům. Kniha představuje jeho opus magnum. Zemřel krátce po vydání knihy, 17. prosince 2019.

publikace Idea strukturální demokracie
vyšlo: 9. prosince 2019
849 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-594-4
edice: Filosofie a sociální vědy / svazek 64
480 Kč zakoupit