Středověké město

Politické proměny a sociální inovace

Martin Nodl (ed.)

Soubor studií je věnován problematice sociálních aspektů života středověkého města. Čeští a polští medievisté se v nich zamýšlejí nad fenomény předměstí, emigrace, sociální integrace, konfliktů mezi měšťany navzájem i mezi měšťany a jejich vrchností, konfesních poměrů ve městech, kariér nastupujících městských elit či dopadů zavádění účetních systémů do městského i rodinného podnikatelského hospodaření.

publikace Středověké město
vyšlo: 6. prosince 2019
239 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-598-2
edice: Colloquia mediaevalia Pragensia / svazek 20
210 Kč zakoupit