Acta Comeniana 31

Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

Nový svazek Acta Comeniana č. 31 (ročník LV) přináší studie k tématům Komenského a Baconova projektu reformy vědění, vztahu Komenského projektu univerzálního jazyka k dílu Marina Mersenna, představ o reformě metody poznání u Heinricha Khunratha, spisu Summovník Jana Augusty a emblematických reprezentací v katolických kázáních českých autorů v letech 1698–1728. Otištěna je rovněž edice neznámé korespondence J. A. Komenského s utrechtským duchovním Johannem van Almeloveenem a průvodní studie.

V angličtině a němčině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

 

publikace Acta Comeniana 31
vyšlo: 14. června 2019
169 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-573-9
edice: Acta Comeniana / svazek 31
260 Kč zakoupit