Rejstřík Numismatického sborníku 16-30

Eduard Šimek (ed.)

Čtenáři v publikaci naleznou nejen potřebné zdroje informací k řešení otázek spjatých s tisíciletou historií peněz, ale i podněty k objevování bílých míst v poznání skutečností a jevů, jimž se numismatika věnuje. Svou strukturou a formou navazuje na rejstřík prvých patnácti svazků, vydaný již před třiceti pěti lety. Je členěna do tří oddílů propojených vzájemnými odkazy: I. Jmenný rejstřík autorů, II. Systematický rejstřík (pododdíly: A – Část všeobecná; B – Část chronologická), III. Nálezy mincí (pododdíly: A – Abecední rejstřík lokalit; B – Chronologický přehled).

publikace Rejstřík Numismatického sborníku 16-30
vyšlo: 9. prosince 2019
56 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-596-8
79 Kč zakoupit