Dobrý život a eutanazie

David Černý

Monografie se pokouší o ucelené pojetí etiky eutanazie, založené na pojmu dobrého života. Podrobně představuje hlavní teorie dobrého života a ukazuje, jakým způsoben se promítají do etické reflexe ukončení života pacienta lékařem. Neklade si tak ambiciózní úkol, jakým je prokázání nepřípustnosti eutanazie, spíše se zaměřuje na prokázání slučitelnosti současné lékařské praxe s etikou odmítající toto radikální opatření na konci života.

vyjde: prosinec 2021