Praga mystica

České traktáty utrakvistického kněze Jana Bechyňky

Irena Fuková, Petr Hlaváček, Kateřina Voleková

Komentovaná edice staročeských pastoračně-teologických traktátů Jana Bechyňky († 1507), utrakvistického kněze doby jagellonské a výrazné osobnosti české reformace, který působil jako kazatel u kostela sv. Apolináře na Novém Městě pražském. Jádrem edice je slavný Bechyňkův text Praga mystica, jejž autorský tým použil jako symbolické pojmenování celé publikace.

vyjde: 2025