Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště

Denier hoard dating back to the end of the 10th century and found in Chýšť

Jiří Lukas

Denárový soubor nalezený v létě 2015 v okolí obce Chýšť (okr. Pardubice) představuje uzavřený a svou početností mimořádný celek. Na základě rozboru jeho obsahu je možno podrobněji dokumentovat činnost mincoven v Praze a na Vyšehradě na sklonku vlády knížete Boleslava II. (972–999). Nález významně doplňuje i naše znalosti o stavu české společnosti a o charakteru ekonomických procesů probíhajících na konci 10. století, tedy v období předcházejícímu hluboké krizi českého státu.

Kniha je v češtině a angličtině.

 

Recenze:

David Kalhous, Český časopis historický 1/2021

publikace Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště
vyšlo: 2. května 2020
spoluvydavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích
444 stran, vázaná
ISBN 978-80-7007-605-7
edice: Monumenta Numismatica / svazek 4
890 Kč zakoupit