Numismatický sborník 33 (č. 1)

Jiří Militký (ed.)

Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů starších, prostor však dostávají rovněž příspěvky zaměřené na souvislosti, v nichž mince vystupují jako důležitý historický pramen.

Aktuální číslo Numismatického sborníku přináší tři větší studie, jednu z nich z pera zesnulého PhDr. Vlastimila Nováka, Ph.D., odborníka na orientální (arabské) mince z Náprstkova muzea Národního muzea.

Obsah čísla:
Ondřej Černohorský – Jan Videman: České dukáty Vladislava II. Jagellonského (1471–1516) a Ludvíka Jagellonského (1516–1526)
† Vlastimil Novák: Nové nálezy osmanských mincí na území České republiky z let 1996–2018
Marek Budaj – Zdeněk Omelka: Uhorský konurovačný žetón Karola III. zo Sedleca (okr. Břeclav)

publikace Numismatický sborník 33 (č. 1)
vyšlo: 4. srpna 2020
120 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-590-6
edice: Numismatický sborník / svazek 33
271 Kč zakoupit