Analýza nekonečně malých za účelem pochopení křivých čar

Guillaume de l'Hospital

Analýza nekonečně malých za účelem pochopení křivých čar z roku 1696 je prvním systematickým pojednáním diferenciálního počtu a představuje milník v dějinách matematiky. Ve francouzském jazyce ji sepsal Guillaume-François-Antoine, markýz de l'Hospital; právem však náleží jeho soukromému učiteli Johannu Bernoullimu. Český překlad je doplněn úvodní studií, která přibližuje spletité události předcházející vzniku práce, jakož i první úspěchy a protivenství Leibnizova nového počtu nekonečna. V komentáři k textu jsou objasněna některá obtížná místa a dobové souvislosti l'Hospitalova díla, nakolik mohou přispět k porozumění přirozenosti křivých čar.

vyjde: prosinec 2021
překlad: Jan Makovský