Mezi epistemologií a sémiotikou

Deset studií o vztazích poznání a porozumění významu

Ladislav Tondl

Ladislav Tondl v publikaci představuje výklad základního pojmu sémiotiky, tedy pojmu znaku, a společenské funkce komunikace. Na různých příkladech ukazuje, že vztah mezi epistemologií (analýzou poznávacích procesů a jejich výsledky) a sémiotikou (studiem prostředků a znakových systémů používaných ke komunikaci) sahá do minulosti. Jeho práce dokazuje, že souvislost mezi sémiotikou a epistemologií v mnoha ohledech uniká pozornosti obou disciplín.

 

Publikace je starší deseti let, a uvedená cena je tudíž po padesátiprocentní slevě.

publikace Mezi epistemologií a sémiotikou
vyšlo: 1996
223 stran, brožovaná
ISBN 80-7007-076-5
60 Kč zakoupit