Numismatický sborník 35 (č. 1)

Jiří Militký (ed.)

Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů starších, prostor však dostávají rovněž příspěvky zaměřené na souvislosti, v nichž mince vystupují jako důležitý historický pramen.

Číslo otevírá bibliografie historika a numismatika, PhDr. Jiřího Lukase, která je publikována u příležitosti jeho 70. narozenin.

Dále číslo obsahuje tyto příspěvky:
Jiří Militký: Keltské mince s nápisem LATVMARVS. Příspěvek k poznání bratislavských tetradrachem skupiny Biatec;
Pavel Břicháček - Martin Čechura: Nález denárů Luitpoldovců z Bezemína (okr. Tachov);
Jan Videman - Jan John - Rastislav Korený: Hromadný nález raně středověkých mincí u Hudčic (okr. Příbram);
Jan Videman: Neznámá varianta denáru mečového typu Cach 47 jako příklad vzniku opisových koruptel;
Borys Paszkiewicz - Marcin Krzepkowski: Pojemnik na brakteaty budziszyńsko-zgorzeleckie z Wielkopolskiego Dzwonowa;
Ondřej Černohorský - Jakub Kubič: Nález zlaceného mincovního závaží / etalonu z Bělče u Litně (okr. Beroun);
Pavel Gregor: Kutnohorské haléře Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka Jagellonského.

Rubrika Nálezy mincí na území České republiky podává zprávu o nálezu denáru Vratislava II. z Náměště na Hané, o revizi dvou moravských nálezů středověkých uherských dukátů v Chropyni a Vacanovicích, o nálezu početního penízu Kryštofa Želenského u Křivoklátu nebo o nálezu mincí republiky Ragusa z Plzně-Božkova.

publikace Numismatický sborník 35 (č. 1)
vyšlo: 29. dubna 2022
124 stran, brožovaná
edice: Numismatický sborník / svazek 35
271 Kč zakoupit