Počátky českého raně středověkého mincovnictví

Jiří Lukas, Jan Videman

Diskuze o počátcích českého mincovnictví a chronologii nejstarších českých ražeb probíhá posledních 250 let a vyvíjí se na základě postupně nabývaných zkušeností, založených na rozšiřující se pramenné základně. Ta je tvořena, při omezenosti pramenů písemné povahy, mincemi samotnými, jejich vzhledem (fabrikou), obrazovou koncepcí, opisovými legendami, způsoby rytecké práce, tvary jednotlivých písmen, metrologií a prvkovým složením. Mimořádně důležité je pak jejich zastoupení ve stále odkrývaných a blíže datovatelných domácích i zahraničních nálezových celcích. Přitom je třeba mít na paměti, že datování doby ukrytí jednotlivých hromadných nálezů se v průběhu času mění a zpřesňuje v souladu s postupujícími znalostmi vývoje raně středověkého mincovnictví v jednotlivých evropských zemích a regionech. Na raný vývoj, tj. zahájení a počátky mincovnictví v jednotlivých středoevropských státech, tedy i v Čechách, je třeba vždy pohlížet jako na návazný, vzájemně se ovlivňující proces, určovaný ekonomickými, mocensko politickými, ale i kulturními souvislostmi.

 

vyjde: listopad 2021
vázaná
edice: Monumenta Numismatica / svazek 5