Evoluce a emergence

Hranice klasického redukcionismu

Vladimír Havlík

Práce se soustřeďuje na současné diskuse ve speciálních vědách a filosofii vědy, aby prokázala existenci dvou základních mechanismů vznikání nového: evoluce a emergence. Cílem práce je pak prokázat, že jak evoluce, tak emergence mají metodologický status obecných a univerzálních principů, bez jejichž uvážení je explanace mnoha jevů ve světě nemožná. To vede k následnému metodologickému posouzení důsledků těchto principů pro klasický redukcionismus jako stávající a dominantní výzkumný program. Ukazuje se tak, že bude třeba korigovat předpoklady klasického redukcionismu a nahradit jej novou metodologickou a metafyzickou koncepcí, jejíž nástin je v práci obhajován. 

vyjde: prosinec 2021
vázaná