Metapopulistická demokracie

Politika doby přechodu

Michael Hauser

Kniha představuje původní teorii současného populismu, která tento fenomén zasazuje do širších kulturních a ekonomických proměn, jež způsobily erozi liberální demokracie. Autor interpretuje dnešní populistickou politiku jako historicky nový jev, v němž se propojuje postmoderní mnohost a nesoudržnost s konzervativními hodnotami a socialistickými principy. Tato politika vykazuje jinou sémantickou strukturu než předchozí formy populismu. Kniha teoreticky objasňuje populistické strategie, které umožňují sjednocovat roztříštěnou společnost bez ucelených doktrín a ideologií. Tímto způsobem populismus nahrazuje liberální principy sjednocení (občanství a lidská práva) a vytváří populistickou demokracii.  

vyjde: srpen 2024