Acta Comeniana 34

Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

Svazek přináší řadu studií domácích a zahraničních badatelů zaměřených na dějiny filosofie a intelektuální komunikace. Mimo jiné se jedná o studii Simona Burtona (University of Edinburgh) „Encyclopaedic Mirrors of the Soul: Comenius, Pinder and the Transformation of Cusan Optics“, v níž autor zkoumá vliv Pinderovy kompilace Kusánského prací na Komenského dílo, širší kontext novoplatónské metafyziky a Komenského recepci optických metafor vědění (oko, zrcadlo, brýle aj.). Další z příspěvků z pera Marcely Slavíkové (Filosofický ústav AV ČR) „Vir non vulgari eloquentia: Joachim Hübner’s Elegance of Expression“ analyzuje devět rozsáhlých latinských dopisů Joachima Hübnera Komenskému a věnuje se jeho sofistikovanému latinskému stylu. Recenzní studie Věry Schifferové (Filosofický ústav AV ČR) kriticky rozebírá monografii Jana Čížka Komenský a Bacon, zatímco Martin Škára (Univerzita P. J. Šafárika, Košice) detailně diskutuje edici a překlad Leibnizova dialogu Pacidius Philalethi, který publikoval Jan Makovský. Recenzní rubrika zahrnuje pět dalších rozprav.

V angličtině a němčině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

 

Ukázky z knihy (v pdf):

Obsah

 

publikace Acta Comeniana 34
vyšlo: 28. února 2022
185 stran, brožovaná
ISBN 978-80-7007-708-5
edice: Acta Comeniana / svazek 34
260 Kč zakoupit