Numismatický sborník 35 (č. 2)

Jiří Militký (ed.)

Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů starších, prostor však dostávají rovněž příspěvky zaměřené na souvislosti, v nichž mince vystupují jako důležitý historický pramen.

Číslo obsahuje tyto příspěvky:
Jan Videman: Dva poklady českých denárů velkého střížku z 11. století;
Marta Kazanowicz-Milejska - Pawel Milejski: Skrab groszy Jana Luksemburskiego i Karola IV z Mstowa II.;
Ondřej Černohorský - Václav Vrba: Nový typ pražského groše Vladislava II. Jagellonského se lvem s hřívou ze zvlněných pramenů zakončených prstencem;
Miroslav Hus: Dosud nepublikovaný nález mincí z třicetileté války z Kloušova u Merklína;
Vojtěch Brádle: Nález mincí z období třicetileté války z Janských Lázní (okr. Trutnov);
Tomáš Pancíř: Oběživo konce druhé světové války z neoficiálního pohřebiště civilistů u Blata (okr. Jindřichův Hradec).
V rubrice Nálezy mincí na území České republiky je příspěvek o souboru barokních mincí z hrobu v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni na Plzeňsku.

publikace Numismatický sborník 35 (č. 2)
vyšlo: 29. dubna 2022
125 stran, brožovaná
ISBN 0546-9414 (ISSN)
edice: Numismatický sborník / svazek 35
271 Kč zakoupit