Mincovnictví Břetislava I.

Jiří Lukas, Jan Videman a kol.

 

Publikace má za cíl zdokumentovat na základě existujících hmotných a písemných pramenů vývoj českého a moravského mincovnictví v období panování knížete Břetislava I. (10351055). Je založena na podrobném rozboru dvou velkých, dosud nepublikovaných denárových nálezů, odkrytých či zpřístupněných k dokumentaci v posledních letech. První z nich, staršího data uložení, byl odkryt u obce Šelešovice (okr. Kroměříž). Obsahuje 295 mincí, z nichž převažující složku (183 ks) tvoří české a moravské denáry velkého střížku knížat Oldřicha a Břetislava I. Zbývající část je svým složením blízká depotům z oblastí severně od našeho území. Nemincovní součástí depotu jsou stříbrné slitky.

Druhý mincovní soubor, odkrytý v roce 2015 v blízkém okolí Žehuně (okr. Kolín), obsahuje 521 denárů Břetislava I. malého střížku, ražených v posledních letech vlády toho panovníka.

Rozbor metrologických údajů a prvkových analýz mincí, zastoupených v obou uvedených hromadných nálezech, nám dává jedinečnou možnost zamyslet se nad širšími ekonomickými i administrativními aspekty Břetislavova mincovnictví. Mimo jiné i nad otázkou tzv. Břetislavovy mincovní reformy, kladené obecně do období kolem roku 1050, či nad související otázkou hmotnostního základu pro ražbu našich mincí, a prověřit nosnost dosavadních teorií týkajících se tohoto významného fenoménu.

Rozbor všech dosud odkrytých domácích a zahraničních hromadných nálezů se zastoupením ražeb Břetislava I. nám pak umožňuje stanovit relativní chronologickou posloupnost ražby jednotlivých denárových typů tohoto panovníka a pochopit proměny českého a moravského mincovnictví v rámci širšího geografického prostoru střední Evropy v době procesu jeho postupné regionalizace. Podobné téma nebylo dosud v české odborné numismatické literatuře v této šíři zpracováno.

 

 

vyjde: 2024
vázaná
edice: Monumenta Numismatica / svazek 6